Nhạc Trữ Tình

Rồi Mai Tôi Đưa Em Mạc Duy Thắng
Tình Như Mây Khói Nguyễn Hồng Ân
Hai Đứa Mình Nghèo Khang Lê - Lý Diệu Linh
Thuyền Hoa Bảo Hưng - Như Hoa
Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tình Tiền Thạch Sớt
Căn Nhà Màu Tím Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Tha Thứ Cho Em Lai Anh Tú - Hà Thúy Anh
Trời Vào Xuân Mạnh Quỳnh
LK Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên - MC Tiến Vĩnh