Nhạc Trữ Tình
Tình ơi Thu Trang - Khang Lê
Lan Và Điệp 4 Quách Tuấn Du - Ngọc Sơn
Tương Lai Trong Tay Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Nhớ Quê Vũ Phong Sơn
Bài Ca Kỉ Niệm Nhã Ca - Dinh Phuoc
Đồng Vợ Đồng Chồng Nhã Ca - Lưu Thanh Vũ
Xuân Tới Con Về Quách Thành Danh
THƯƠNG ANH NHỚ ANH Nguyễn Kiều Oanh
Lỡ Yêu Dương Ngọc Thái