Nhạc Trữ Tình
Tình Phương Nam Khánh Duy - Kim Linh
Tân Cổ Ngại Ngùng Kim Tử Long - Ngọc Huyền
Bài Ca Ngày Vu Quy Cao Sỹ Hùng
Sầu Đâu Quê Ngoại Đinh Quốc Cường
Đính Ước Trang Anh Thơ - Khánh Hoàng
Vợ Tôi Quang Mạnh
Luật Đời Trúc Chi
Con Hái Hoa Dâng Mẹ Linh Mục Quang Lâm