Nhạc Trữ Tình
Chót Lưỡi Đầu Môi Giáng Ngọc - Phương Tử Long
Phận Nghèo Sơn Hạ
Một Thoáng Ưu Tư Lê Như Ngọc Mai
Yêu Trong Nghịch Cảnh Kha Thi - Lương Hồng Chi
Nhớ Người Yêu Phương Anh Bolero
Gợi nhớ quê hương Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Chúa Đã Gọi Con Linh Mục Quang Lâm
Giọt Buồn Không Tên Diễm Thùy - Khánh Bình
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Lê Tiến Ngọc