Nhạc Trữ Tình

Hương tình yêu Hoàng Vĩnh Nam
Con Đường Xưa Em Đi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Con Đường Xưa Em Đi Cao Sỹ Hùng - Dương Hồng Loan
Cung Đàn Có Em Khưu Huy Vũ
Đèn Khuya Xuân Phú
Biển Mặn Tình Em Hà My - Trần Xuân
Mai Của Lòng Tôi Mạnh Quỳnh
Về Thăm Quê Hương Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Cùng Em Đi Lễ Hội Trà Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Hai Đứa Mình Nghèo Khang Lê - Lý Diệu Linh