Nhạc Trữ Tình

Tiếng Sáo Người Mù Nguyễn Hoàng Nam
Chuyến đò không em Bích Thảo - Anh Vũ
Căn Nhà Màu Tím Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Một Ngày Qua Nguyễn Hoàng Nam
Hát nữa đi em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Lạy Phật Quan Âm Ngô Quốc Linh
Sầu Lẻ Bóng Ngô Quốc Linh
Hôn Lễ Quốc Quốc
Xót Xa Mình Ên Thạch Thảo
Thương Thầm Dương Nghi Đình