Nhạc Trữ Tình

Dấu Chân Nguyễn Hồng Ân
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Vỹ Phúc
Bông mù u Trang Anh Thơ
Qua Cơn Mê Đoàn Việt Phương
Mắt Biếc Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Yêu Em Trọn Đời Việt Linh - Trần Bình
Còn yêu em mãi Quang Dũng - Phương Thùy
Ăn năn Thùy Dương
Nghĩa Trăm Năm Dương Hồng Loan - Đông Nguyễn