Nhạc Trữ Tình
Màu Hoa Bí Hồng Quyên - Phi Loan
LK Như Một Cơn Mê Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Gác Nhỏ Đêm Xuân Phi Nhung - Võ Thanh Linh
Nhẫn tâm Hồng Phượng
Chồng yêu Châu Minh
Bàn Tay Mẹ Xuân Viên
Trăng Về Thôn Dã Phạm Bảo Khánh
Thiệp Hồng Báo Tin Trương Phi Hùng
Tôi muốn hỏi Trần Xuân
Trả lại em Giáng Tiên