Nhạc Trữ Tình

Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống Hiền Thục - Tuấn Tú Bolero
LK Làm Dâu Xứ Lạ Nguyễn Thành Viên - Hồng Quyên
Ray Rứt Trang Anh Thơ
Ơn Đức Quán Thế Âm Kim Linh - Thi Phượng
Chỉ Là Phù Du Thi Phượng
Giã Từ Diễm Thùy
Lý con sam Trung Hậu
Thương Em Gái Quê Như Ý - Văn Hương
Bến Sông Buồn Dương Chấn Huy