Nhạc Trữ Tình

Mưa Rơi Tình Sầu Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Cây Đàn Bỏ Quên Đàm Vĩnh Hưng
Diễm Xưa Lệ Quyên
Thói Đời Lâm Sơn
Hạnh Phúc Quanh Đây Lưu Nhật Hào - Ngô Quốc Linh
Chuyện Tình Nghèo Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Thủy Chung Thiên Trường
Đường Thu Xưa Minh Trường
LK Con đường mang tên em VŨ HẢI - Duy Thanh
Nắng Xuân Văn Hương - Sơn Hạ
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10