Nhạc Trữ Tình

Tiền Thắng Tình Thua Thảo My - Phương Tử Long
Phải lòng con gái Bến Tre Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chuyện Chúng Mình 2 Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Tự Tình Khánh Trang
Thương Tuổi Ngọc Ngà Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Vì Sao Người Hãy Nói Trần Thiện Khang
Tình Ngăn Đôi Bờ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Thoáng buồn kỷ niệm Huỳnh Thái Sang
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

04
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

06