Nhạc Trữ Tình

Hoài Công Dã Tràng Võ Hoàng Lâm
Như Cánh Vạc Bay Đàm Vĩnh Hưng
Duyên Kiếp Quốc Đại
Mùa xuân ơi Đàm Vĩnh Thanh
Ai Thương Yêu Em Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật
Mùa Sầu Riêng Bảo Nguyên
Lầm Kasim Hoàng Vũ
Cha Đàm Vĩnh Hưng
Đừng Lìa Xa Em Hồng Hạnh
Thu Sầu Hiền Thục
Đời Người 3 Dương Nghi Đình
Tàu Về Quê Hương Trần Thu Thảo