Nhạc Trữ Tình
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Buồn vào đêm Nguyễn Tâm
Xóm Nhỏ Từ Như Tài
Tình Mẹ Bao Dung Linh Mục Quang Lâm
Êm Nguyên Hà
Tình Hay Niềm Đau Ngô Quốc Linh
Kiếp Nghèo Quang Thành
Tình Mẹ Thùy Dương
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Hương Ngọc Vân
Đà Lạt Nên Thơ Diệp Nguyên Linh
Lk Giọng ca dĩ vãng Trần Xuân - Đông Nguyễn
Về miền tây Kim Sa - VŨ HẢI
Người Tình không đến Lương Quốc Thiên