Nhạc Trữ Tình
Phút cuối Lâm Nhất Duy - Đào Anh Thư
Bông hồng tôn kính mẹ cha Dương Đình Trí - Lệ Thủy
Người Đi Ngoài Phố. Hương Ngọc Vân
Con Đò Lỡ Hẹn Khưu Huy Vũ
Mèo Hoang Lương Gia Cường
Đường tình đôi ngã Phương Thùy - Khang Lê
Phaolô Tông Đồ Linh Mục Quang Lâm
Câu Hát Tình Quê Ngọc Khang - Lương Gia Cường
Hãy quên anh Lương nhật duy
Bông bí vàng Lệ Thủy - Châu Liêm