Nhạc Trữ Tình

Lối Thu Xưa Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Dù Anh Nghèo Trường Sơn - Kim Thư
Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Chùa Tôi Diệu Đan
Đêm Hành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Tình quê sông nước Khánh Duy - Phương Dung
Hiếu Đạo Ngọc Hân
Hai Đứa Giận Nhau Đoàn Minh - Ngọc Hân