Nhạc Trữ Tình
Ngày Đá Đơm Bông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Lạnh Trọn Đêm Mưa Trần Thu Thảo
Lối Về Xóm Nhỏ Khánh Bình - Lý Thu Thảo
Hạ Thương Kim Thoa (Hoa Hậu)
Dù Anh Nghèo Hiền Thục - Tuấn Tú Bolero
Nâng bước con theo Ngài Nguyễn Hoàng Nam
Duyên Kiếp Dương Ngọc Thái
LK Làm Dâu Xứ Lạ Nguyễn Thành Viên - Hồng Quyên
Vùng Lá Me Bay Diễm Thùy
Tuyết Lạnh Trường Sơn - Kim Thư