Nhạc Trữ Tình
Đổi Thay Dương Huệ
Nhớ quê Đông Đào
Thư Gửi Bạn Bảo Nguyên - Giang Đông
Tình Em Tháp Mười Long Hồ - Huỳnh Tiểu Nhi
Hạnh phúc đơn sơ Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mộng Chiều Xuân. Hương Ngọc Vân
Tiếng Quốc Đêm Trăng Dương Nghi Đình
Anh Ba Khía Remix Nguyễn Linh
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

05
Cà Phê

Min.

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11