Nhạc Trữ Tình

Tình Yêu Chúa Sao Quá Tuyệt Vời Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Chúa Biết Con Yêu Ngài Linh Mục Quang Lâm
Đò dọc Thùy Dương
Sầu Tím Thiệp Hồng Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Con Được Bao Lần Đào Phi Dương
Hai Vì Sao Lạc Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
Tà Áo Thướt Tha Nguyễn Hoàng Nam