Nhạc Trẻ
Hương Xuân Bằng Cường - Gemini Band
Hiểu Cho Anh Lương Chấn Nam
Điều Anh Mong Ước Hoàng Bảo Nam
Kém Trí Nhớ HamLet Trương
Confession Sony Tran
Nghe Những Vỡ Tan Hakoota Dũng Hà
Tôi Không Tin Lương Chấn Nam
Nhưng Em Thích CM1X - Đinh Trang
Podzim Sony Tran
Trà Đá Nhiều ca sĩ
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Cà Phê

Min.

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Có Em Đây

Nhiều ca sĩ

12
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

11