Nhạc Trẻ
Yêu Ai Ai Yêu Tôi Hoàng Bảo Nam - Hùng Hào Hoa
Cưới Đi 2T - ChangC
Phiêu Du Nhiều Ca Sĩ - CHIPS
Ghen Chì Vì Yêu Lương Chấn Nam
Mong Anh Về Diệu Đan
Giày Vò LongDrae - BuiLanAnh
Sao Chờ Mãi Đông Nhi
Nắng Tin Yêu Ông Cao Thắng
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

05
Như gió với mây

Đình Đại Vũ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

11
Cưới Thôi

Masew - B Ray

12
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

13
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Đơn Giản Anh Yêu Em

Hồ Quốc Việt

11