Nhạc Trữ Tình
Thao Thức Vì Em Hoàng Tú Minh
Tình Cờ Gặp Nhau Dương Ngọc Thái - Hương Lan
Bài Ca Tết Cho Em Lý Thu Thảo
Huế Thương Thanh Ngọc
Duyên phận Kim Ny Ngọc
Nhật Thực Minh Luân
Con Đường Mang Tên Em Mai Tuấn - Đoàn Minh
Hương Xuân Bùi Trung Đẳng - Kim Song Loan
Sầu Lẻ Bóng 2 Dạ Thảo My
Lặng Thầm Hà Gia Phúc