Nhạc Trữ Tình
Chờ Đông Hoàng Ái My
Câu Chuyện Đầu Năm Dương Hồng Loan - Khánh Bình
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Thao Thức Vì Em Nguyễn Thành Viên
Bông ô môi Khang Lê - Hoa Phượng
Ngày Em Đi Micae Lê Hùng
Thương Ơi Điệu Ví Huyen Trang Sao Mai 2013f