Nhạc Trẻ
Cảm Ơn BreakBones
Chính Nó Nhiều Ca Sĩ - Dus Ngo
Tình Tan Trung Quang
Hơn Tất Cả Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
You Make Me Cry TD.Ondamic - Thanh Thy
Tôi đang sống Hà Anh Tuấn
Nước Hoa Hoàng Tôn
Anh Nhớ Em Yanbi - Teddy Doox
Mèo Zero9
Ai Sẽ Thương Ai Sau Này Beat Dilan Vũ - W.E Danh Phạm
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06