Nhạc Trữ Tình

Mưa nửa đêm Long Nhật - Lương nhật duy
Tội Tình Minh Luân
Mộng Vỡ Thủy Hương
Sa Mưa Giông Hoàng Mai Trang
Trộm Nhìn Nhau Tuấn Tú Bolero
Đêm Tạ Từ Lê Sang - Tony Tèo
Cùng Đi Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Ba Tháng Tạ Từ Đàm Vĩnh Hưng
Hoa cau vườn trầu Vân Khánh - Ngọc Quang
Giọt lệ đài trang Hoàng Mập - Việt Hương
Mùa Xuân Vắng Em Võ Hoàng Lâm