Nhạc Trữ Tình

Bến Đợi Khưu Thúy
Ngẫu Hứng Bolero Hồng Hạnh Bolero
Chiều sân ga Đông Nguyễn
Nhật Thực Minh Luân
Hoa Sứ Nhà Nàng Nguyễn Hồng Ân
Bông mua tím Ý Hương - Duy Vũ
Phật Là Ánh Từ Quang Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Nhật ký đời tôi Trịnh Nam Phương
Thề non hẹn biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Diệu Pháp Liên Hoa Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh