Nhạc Trữ Tình
Như Đã Dấu Yêu Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Duyên Quê Lê Sang - Kim Thoa
Sang Ngang Cao Hoàng Nghi
Người thương kẻ nhớ Đông Dương - Hồng Phượng
Nhật thực VŨ HẢI
Thu Ca Ân Thiên Vỹ
Chỉ Có Em Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
Bến Xưa Hồng Hạnh