Nhạc Trữ Tình

Đạo làm con Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Dù Anh Nghèo Tố My - Minh Luân
Khóc thầm Giang Anh Kỳ
Ly Rượu Đắng Cay Lương Quốc Thiên
Thiên Đàng Ái Ân Hồng Quyên - Puol Lê
Ai Khổ Vì Ai Hồng Quyên
Con Cần Lời Chúa Tina Ngọc Nữ
Cỏ Úa Khánh Băng - Dương Sang