Đoạn Tuyệt
Hiền Trang - Đào Phi Dương
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Màu Hoa Tan Vỡ

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đôi Bờ Cách Biệt

Đào Phi Dương - Bình Mập

Tiền Thắng Tình Thua

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Đường Tím Bằng Lăng

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Đèn Khuya (Tân Cổ)

Quang Thành - Ngọc Giàu

Cùng Em Đi Lễ Hội Trà

Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ

Người Ngoài Phố

Mỹ Hạnh Bolero