Xứ Người Nhớ Nhà (New Version)
Đào Phi Dương
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Hình Bóng Người Xưa

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Màu Hoa Tan Vỡ

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đoạn Tuyệt

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đôi Bờ Cách Biệt

Đào Phi Dương - Bình Mập

Tạ Tình

Quang Dũng

Hát nữa đi em

Dương Đình Trí - Thanh Ngân

Diễm Xưa

Đàm Vĩnh Hưng

Cô Đơn

Quang Dũng