Bóng trăng đang dần trôi

Duy Mạnh

Giây phút chia xa (Remix)

Duy Mạnh

Trái tim khóc

Duy Mạnh

Khóc cho người ra đi remix

Duy Mạnh

Ta Đâu Có Say

Duy Mạnh

Lời sám hối của kẻ hoàn lương

Duy Mạnh

Xin Cho Em Một Cơ Hội

Duy Mạnh

Hãy yêu tôi đi version 2

Duy Mạnh

Mong đời thứ lỗi version 2

Duy Mạnh

Yêu Để Làm Chi

Duy Mạnh

Ta Đâu Có Say

Duy Mạnh

Trái tim còn đau

Duy Mạnh

Để Ngày Mai Lại Thấy Có Em

Duy Mạnh

Đừng yêu vì tiền - Remix (CD Trái Tim Khóc)

Duy Mạnh

Xin Một Lần Cuối

Duy Mạnh