Lời xám hối của kẻ hấp hối version 2

Duy Mạnh

Kiếp Đỏ Đen

Duy Mạnh

Trái tim khóc

Duy Mạnh

Bóng trăng đang dần trôi

Duy Mạnh

Hãy nhìn lại mình đi

Duy Mạnh

Ước cho em quay về

Duy Mạnh

Hãy về đây bên anh

Duy Mạnh

Yêu Để Làm Chi

Duy Mạnh

Khóc cho người đi (Remix)

Duy Mạnh

Phải Chăng Tôi Yêu Hai Người

Duy Mạnh

Mong Sao Người Đừng Ra Đi (Remix)

Duy Mạnh-Ngọc Sơn

Kẻ Thất Tình (Remix)

Duy Mạnh-Ngọc Sơn

Biết Tìm Đâu (Remix)

Duy Mạnh-Ngọc Sơn

Mảnh Tình Sầu

Vũ Duy

Bát Canh Mạnh Bà

AiTai-Duy Hoang Phong