Bóng trăng đang dần trôi

Duy Mạnh

Xin Một Lần Cuối

Duy Mạnh

Khóc cho người ra đi remix

Duy Mạnh

Giây phút chia xa (Remix)

Duy Mạnh

Lời sám hối của kẻ hoàn lương

Duy Mạnh

Anh Đã Yêu Em

Duy Mạnh

Chỉ Một Lần Em Đến

Duy Mạnh

Trái tim còn đau

Duy Mạnh

Ta Đâu Có Say

Duy Mạnh

Kiếp Đỏ Đen

Duy Mạnh

Hãy nhìn lại mình đi

Duy Mạnh

Hãy về đây bên anh

Duy Mạnh

Mong đời thứ lỗi version 2

Duy Mạnh

Khóc cho người đi (Remix)

Duy Mạnh

Xin Cho Em Một Cơ Hội

Duy Mạnh