Xin Một Lần Cuối

Duy Mạnh

Nỗi lòng người tha hương

Duy Mạnh

Đừng yêu vì tiền - Remix (CD Trái Tim Khóc)

Duy Mạnh

Kiếp Đỏ Đen

Duy Mạnh

Ước cho em quay về

Duy Mạnh

Lời xám hối của kẻ hấp hối version 2

Duy Mạnh

Hãy về đây bên anh

Duy Mạnh

Để Ngày Mai Lại Thấy Có Em

Duy Mạnh

Yêu Để Làm Chi

Duy Mạnh

Khóc cho người đi (Remix)

Duy Mạnh

Con Sẽ Không Quên

Duy Mạnh

Sẽ mãi không thành

Duy Mạnh

Biết Tìm Đâu (Remix)

Duy Mạnh-Ngọc Sơn

Kẻ Thất Tình (Remix)

Duy Mạnh-Ngọc Sơn

Mong Sao Người Đừng Ra Đi (Remix)

Duy Mạnh-Ngọc Sơn