Xin lam nguoi hat rong Long Nhat MS: 771780
Người Xa Lạ

Bằng Cường

Người Quen Xa Lạ

KaiSoul

Như Người Xa Lạ

Vương Anh Tú

Như Người Xa Lạ

Tùng Dandy

Người xa lạ

Dalink Studio

Nguoi Thuong Xa La DIMZ MS: 4265326
Thanh Nguoi Xa La Trinh Thien An MS: 4264801
Nguoi Xa La Bang Cuong MS: 1349364
Thanh Nguoi Xa La Chi Huong MS: 1413057
Nhu Nguoi Xa La Vuong Anh Tu MS: 1397928
Nhu nguoi xa la Vuong Anh Tu MS: 5629387
Nhu nguoi xa la Vuong Anh Tu MS: 94110779
Nhu Nguoi Xa La Vuong Anh Tu MS: 5763960
Nhu Nguoi Xa La Vuong Anh Tu MS: 5457157