MC 12 - Arthur

Quạnh Hills Arthur - Young K
Biển Tình Phúc Rey - MC 12
Tiểu Hành Tinh MC 12 - Jenny
Si Tình Nhiều Ca Sĩ - Arthur
Lạc Lối Arthur - Bảo Ngọc
Thuốc (Beat) Koo - MC 12
Thuốc Koo - MC 12
Hongkong 12 Nguyễn Trọng Tài - MC 12
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03