Dương Nghi Đình

Anh Bảy Nhớ Mẹ Dương Nghi Đình
Chú Tiểu Dương Nghi Đình
Bông Mua Tím Dương Nghi Đình
Mẹ Ơi Mai Con Về Thùy Dương - Dương Nghi Đình
Tân Cổ Công Ơn Cha Mẹ Dương Nghi Đình
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Dương Nghi Đình
Chờ Người Dương Nghi Đình - Hồng Điệp
Đau Xót Lí Mồ Côi Dương Nghi Đình
Bỏ Quê Tú Vy - Dương Nghi Đình
Vùng Lá Me Bay Live Ver Dương Nghi Đình
Mắt Chị Live Ver Dương Nghi Đình
Mắt Chị Beat Tone Nữ Dương Nghi Đình