Dương Nghi Đình

Đời Người 2 Dương Nghi Đình
Đất Nước Lời Ru Dương Nghi Đình
Thương Em Bán Hàng Rong Khưu Huy Vũ - Dương Nghi Đình
Thương Thầm Dương Nghi Đình
Gió Quê Dương Nghi Đình
Đêm Tâm Sự Dương Nghi Đình
Neo Đậu Bến Quê Dương Nghi Đình
Đoản Khúc Lam Giang Dương Nghi Đình
Anh Tôi Dương Nghi Đình - Sơn Hạ
Cô Út Cháo Lòng Dương Nghi Đình
Kiếp Vội Dương Nghi Đình
Con Rơi Dương Nghi Đình
Đau Xót Lý Mồ Côi Dương Nghi Đình