Dương Nghi Đình

Đời Người 3 Dương Nghi Đình
Đời Là Bể Khổ Dương Nghi Đình
Hoàng Hôn Màu Tím Dương Nghi Đình
Đời Người 4 Dương Nghi Đình
Cha Và Mẹ Dương Nghi Đình
Nhớ Quê Xưa Dương Nghi Đình
Thăm Mẹ Dương Nghi Đình
Xa Quê Nhớ Nội Dương Nghi Đình
Bỏ Quê Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Nửa Đêm Ngoài Phố Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Lỡ Mối Duyên Quê Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy