Dương Nghi Đình
Duyên Phận Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Trả Lại Thời Gian Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Hai Chuyến Tàu Đêm Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Éo Le Cuộc Tình Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Hai Đi Lấy Chồng Xa Dương Nghi Đình - Dương Tú Vy
Thành Tâm Kính Phật Dương Nghi Đình
Sóc Sờ Bai Sóc Trăng Dương Nghi Đình
Nước Mắt Của Mẹ Dương Nghi Đình
Miền Tây Quê Tôi Dương Nghi Đình
Con Ghẻ Dương Nghi Đình
Bun Rieu Cua Dong Dương Nghi Đình
Me Bo Con Di Roi Dương Nghi Đình
Mam Kho Que Nha Dương Nghi Đình