Lâm Bảo Phi - Huỳnh Thái Dương
Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ
Đồi Thông Hai Mộ Mai Tuấn - Lâm Bảo Phi
Chuyện Hợp Tan Lưu Ánh Loan - Lâm Bảo Phi
Tàu Anh Qua Núi Lâm Bảo Phi
Lúa Mùa Duyên Thắm Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Mưa Xuân Lâm Bảo Phi
LK Giai Điệu Mùa Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Lâm Bảo Phi
Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi