Tống Gia Vỹ - Đường Tuấn Khang

Xuân Đã Về Đường Tuấn Khang - Mai Lệ Quyên
Vỡ Mộng Tống Gia Vỹ
Thấm Thía (Beat) Tống Gia Vỹ
Chua Chát Beat Tống Gia Vỹ - Lương Khánh Vy
Người Cuối Cùng Tống Gia Vỹ
Vì Mình Có Nhau Tống Gia Vỹ - Helen Trần