Dương Hồng Loan
Chiều Qua Phà Hậu Giang Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
Quên Cây Cầu Dừa Dương Hồng Loan
Mưa Chiều Miền Trung Dương Hồng Loan
LK Miền Tây Quê Tôi Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
LK Mời Anh Về Thăm Quê Em Dương Hồng Loan - Trí Quang
Nonstop Miền Tây Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
Chung Một Dòng Sông Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Làm Dâu Xứ Lạ Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Quê Hương Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Nonstop Miền Nam Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
Tình Quê Miền Tây Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
Xuân Quê Ta Lê Sang - Dương Hồng Loan