Như Nguyệt

Một Người Đi Như Nguyệt
Xóm Đêm Như Nguyệt
Bạc Tình Như Nguyệt
Buồn Chi Em Ơi Như Nguyệt
Kiếp Cầm Ca Như Nguyệt
Biết Nói Gì Đây Bảo Nam - Như Nguyệt
Hái Trộm Hoa Rừng Ngô Quốc Linh - Như Nguyệt
Chờ Người Thu Uyên - Như Nguyệt
Mấy Nhịp Cầu Tre Đan Phương - Như Nguyệt
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
Why Not Me?

Enrique Iglesias

03
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

04
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05
Em Này

Gin Tuấn Kiệt - Puka

06