Hoàng Kim Long
Tình bạc Hoàng Kim Long
Tấm lá của mẹ Hoàng Kim Long
Mình ơi Hoàng Kim Long
Lệ rơi Hoàng Kim Long
Con bướm xuân Hoàng Kim Long
Cây khế tương tư Hoàng Kim Long
LK Lời Yêu Thương - Trái Ổi Xanh - Bội Bạc Hoàng Kim Long - Dương Hồng Loan
Yêu Cái Thủa Ban Đầu Hoàng Châu - Hoàng Kim Long
Vầng Trăng Buồn Hoàng Kim Long
Đạo Làm Con Hoàng Kim Long
Cây Trầm Bầu Hoàng Kim Long
Xuân quê tôi Tân cổ Hoàng Kim Long - Dương Hồng Loan