Ái Vân

Cách Xa Ái Vân
LK Xin Mãi Còn Yêu Họa Mi - Ái Vân
LK Nhìn Nhau Lần Cuối Elvis Phương - Ái Vân
Sóng Nước Biếc Họa Mi - Ái Vân
Một Lần Cuối Thái Châu - Ái Vân
Niềm Vui Đơn Côi (Cỏ Úa) Elvis Phương - Ái Vân
Ở trọ Ái Vân
Trái tim không ngủ yên Ái Vân - Anh Dũng
Cò Lả Ái Vân
LỜI CỦA GIÓ Nguyễn Hưng - Ái Vân
Đố Ai Ái Vân