Châu Kiệt Phương

Lá thư cuối cùng Châu Kiệt Phương
Không bao giờ quên em Châu Kiệt Phương
Đẹp trai khổ quá Châu Kiệt Phương
Trò đùa vô nghĩa Châu Kiệt Phương
Ngày em ra đi Châu Kiệt Phương
Chuyện ba mùa mưa Châu Kiệt Phương
Định mệnh tình yêu Châu Kiệt Phương