Hoàng Minh Thắng
Tiếng Chim Đa Đa Hoàng Minh Thắng
Một Lần Dang Dở Hoàng Minh Thắng
Người Em Năm Cũ Hoàng Minh Thắng
Điệu Dân Ca Buồn Hoàng Minh Thắng
Hát Nữa Đi Em Hoàng Minh Thắng
Thành Phố Mưa Bay Hoàng Minh Thắng
Bài Ca Chiến Sĩ Công An Hoàng Minh Thắng
Túy Ca Hoàng Minh Thắng