Huyen Trang Sao Mai 2013f
Chuyến Đò Quê Hương Huyền Trang Sao Mai 2013 - Trần Nguyên Thắng
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
Yếm Huyền Trang Sao Mai 2013
Con Sông Tình Yêu Huyền Trang Sao Mai 2013
Quê Chung Huyền Trang Sao Mai 2013
Hết Giận Rồi Thương Thanh Tài - Huyền Trang Sao Mai 2013
Sông Thương Hẹn Ước Huyền Trang Sao Mai 2013
Chuyến Đò Quê Hương Huyền Trang Sao Mai 2013
Lời Ru Từ Quê Mẹ Huyền Trang Sao Mai 2013
Về Quê Mẹ Huyền Trang Sao Mai 2013
Tiếng Việt Huyen Trang Sao Mai 2013f
Thương Ơi Điệu Ví Huyen Trang Sao Mai 2013f
Mơ Quê Huyen Trang Sao Mai 2013f
Hoa Nắng Huyen Trang Sao Mai 2013f
Đôi Bờ Sông Quê Huyen Trang Sao Mai 2013f
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

01
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Nạp tiền cho tui

Dalink Studio

05