Phạm Trưởng

Ngày Ngày Tháng Tháng Phạm Trưởng - Khánh Trung
Nếu Và Có Lẽ Phạm Trưởng
Nắng Và Mưa Phạm Trưởng
Mất Cảm Giác Phạm Trưởng
Không Thể Nói Phạm Trưởng
Khó Đoán Phạm Trưởng - Trịnh Phong
Dối Gian Tình Đầu Phạm Trưởng
Dịu Dàng Sắc Xuân Phạm Trưởng
Điều Lo Sợ Nhất Phạm Trưởng - Nguyên Khôi
Dấu Hiệu Tình Yêu Phạm Trưởng
Đắng Môi Phạm Trưởng
Cô Hàng Xóm (Remix) Phạm Trưởng