Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Ngày Xuân Tái Ngộ Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Dương Hồng Loan
Mùa Xuân Quê Nhà Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Hai Mùa Noel Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Bóng Nhỏ Giáo Đường Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Đưa Em Vào Hạ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Xuân Quê Ta Lê Sang - Dương Hồng Loan
Thôi Em Hãy Về Đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
Gõ Cửa Trái Tim Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Đính Ước Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hương Tóc Mạ Non Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng