Phương Anh Bolero
Nói Với Người Tình Huỳnh Thật - Phương Anh Bolero
Kỷ Niệm Bay Xa Phương Anh Bolero
Khoảnh Khắc Cuối Phương Anh Bolero
Dâng Mẹ Phương Anh Bolero
Cho Con Vững Tin Phương Anh Bolero
Xuân Sau Con Sẽ Về Tuấn Khương - Phương Anh Bolero
Tà Áo Đêm Noel Phương Anh Bolero
Nhớ Về Một Mùa Xuân Phương Ý - Phương Anh Bolero
Mưa Chiều Miền Trung Phương Anh Bolero
Vùng Lá Me Bay Phương Anh Bolero
Đính Ước Huỳnh Thật - Phương Anh Bolero
Ngày Xưa Anh Nói Huỳnh Thật - Phương Anh Bolero
Gõ Cửa Trái Tim Đan Phương - Phương Anh Bolero
Câu Chuyện Đầu Năm Phương Ý - Phương Anh Bolero