Uyên Trang - Dương Cường

Gặp Nhau Làm Ngơ Uyên Trang - Hàn Thái Tú
Đôi Mắt Người Xưa Uyên Trang - Lưu Chí Vỹ
Định Mệnh Lam Trường - Uyên Trang
Đêm Vũ Trường Quách Thành Danh - Uyên Trang
Cõi Nhớ Uyên Trang
Cỏ Úa Uyên Trang - Quang Hà
Xua Đi Huyền Thoại Dương Cường
Hai Bàn Tay Trắng Dương Cường
Gặp Lại Cố Nhân Dương Cường
Vầng Trán Suy Tư Dương Cường