...
Thôi Thì Thôi Quách Thành Danh - Uyên Trang
...
Tình như chiêm bao Uyên Trang - Duy Mạnh
...
Kiếp Đỏ Đen Khưu Huy Vũ - Dương Cường
...
Một Lần Dang Dở Uyên Trang
...
Tàu Về Quê Hương Nhiều ca sĩ
...
Sông Quê Mạnh Quỳnh - Uyên Trang
...
...
Về Miền Tây Nhiều ca sĩ
...
Về Quê Uyên Trang
...
Về Quê Ngoại Nhiều ca sĩ
...
...
...
Đất Nước Uyên Trang
...
...